Avís Legal

Dades identificatives

En compliment de l’establert en la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y comercio Electrónico, s’informa de les dades de informació general d’aquest lloc web:

Cal Moure’S

Irene García Fontalba

Nom del domini: www.calmoures.com

Adreça: Passeig Vilaret, 33, 17244 Cassà de la Selva

E-mail de contacte: info@calmoures.com

Telèfon de contacte: 652 35 15 69

NIF: 40.373.408J

Usuaris

L’accés i ús d’aquest portal de Irene García Fontalba atribueix la condició d’usuari, que accepta, des del se accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat complient.

Ús del portal

www.calmoures.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Irene García Fontalba o als seus llicenciants als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Irene García Fontalba ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Via Lúdica, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Irene García Fontalba es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Cal Moure’S no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través de les eines de participació.

Protecció de dades

Irene García Fontalba compleix amb les directrius de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de desembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 del 21 de desembre pel que s’aprova el Reglamento de desarrolo de la Ley Orgánica i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recapte de dades caràcter personal, en els serveis que serveis que l’usuari sol·licitar a Irene García Fontalba, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i la comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, Irene García Fontalba informa que dóna compliment a la Ley 34/2002 de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Propietat intel·lectual i industrial

Irene García Fontalba per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o texts; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús…), titularitat de Irene García Fontalba o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Ley de Propiedad Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Irene García Fontalba. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de Irene García Fontalba. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Irene García Fontalba.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Irene García Fontalba no es fa responsable en cap cas dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: error u omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Irene García Fontalba es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En el cas de que a www.calmoures.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, Irene García Fontalba no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Irene García Fontalba assumirà cap responsabilitat pels continguts de cap enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

Irene García Fontalba es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

Irene García Fontalba perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i duració

Irene García Fontalba podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Irene García Fontalba i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.