Cal...Moure'S!

Els grups d’exercici terapèutic nèixen amb l’objectiu de facilitar un espai on moure’s de forma saludable i per objectius. Els grups són reduïts, mínim 2 persones i màxim 4 persones per grup.

GET: Moviment òptim 1

Moure'ns de forma coherent, adaptada a les teves necessitats

30 minuts d’exercici amb l’objectiu de mantenir o millorar l’autonomia. Es realitzaran exercicis funcionals de peu o assegut/da, amb us de material. Per persones amb dificultat de moviment.

Treball Multimodal: Força, equilibri i resistència

GET: Moviment òptim 2

Moviment per millorar avui, per estar millor demà

45 minuts d’exercici per tal de millorar el moviment global i facilitar les activitats del dia a dia en persones amb lleu dificultat de moviment o dolor reincident que relaciona a procesos d’artrosi.

Treball Multimodal: Força, equilibri i resistència

GET: Moviment saludable del tronc

Exercici com a millor píldora pel dolor d'esquena

45′ d’exercici treballant de forma global i específica el tronc, fent ús d’exercicis de control motor (Pilates, Hipopressius, Core), per minvar dolor d’esquena reincident.